Saturday, June 11, 2005

...از اعتصاب غذاي دانشجويان ایرانی و


هم میهنان گرامی ،
به منظور حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، دانشجویان داخل کشور و تمامی آزادی خواهان فعال خارج از کشور جهت همراهی و پیوستن به اعتراض همزمان جهانی ازروز21 خرداد( 11 -06 -2005) خارج از هرگونه دسته بندی سیاسی دست به اعتصاب غذا به مدت سه شبانه روز در مقابل سفارت تسخیر شده ایران خواهیم زد.
از شما هم میهنان دعوت میشود که با حضور در این اعتصاب حتی در محدوده توان خود از این اتحاد ملی پشتیبانی نمايید و اعتراض خود را به این حکومت استبدادی ابراز نمائید .
قابل ذکر می باشد اعتصابیون بصورت شبانه روزی در محل حضور خواهند داشت واز تمام شما هم میهنان گرامی تقاضا می شود در هر ساعتی از شبانه روز که توان پشتیبانی دارید از اعتصابیون حمایت کنید.
این اعتصاب خارج از هر گونه دسته بندی سیاسی انجام می گردد و صرفأ جهت حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی داخل کشور واحیای همبستگی فعالان سیاسی و فرهنگی درتبعید می باشد.
محل شروع اعتصاب در مقابل سفارت ایران از روز شنبه به مدت سه روز و سه شب به تاریخ (11/06/2005) ساعت 12:30 خواهد بود.
از هم اکنون دست هموطنان آزاده خود را می فشاریم .

Address: 16 PRINCE`S GATE LONDON SW7 1PT نقشه محل - MAP

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با آدرس زیر تماس حاصل نمایید.

تلفن: 07961088814 ایمان سمیع زادهinfo@jonbesh.org


حمید رضا ظریفی نیا تلفن:07840183420 Vatan_mihan@yahoo.org


زنده باد آزادی