Tuesday, April 12, 2005

در حاشيه مرگی ادامه دار...

مرگ ژان پُل ، پاپ دوم ، رهبر کاتوليکهای جهان ! ... که او را " خادم " ناميده اند ! خادمی که معلوم نيست به چه کسی خدمت کرد ؟ در سفرهای مختلف به شهر " رُم " چند باری هم از روی کنجکاوی و يا ديدن موزه و آثار لئوناردو داوينچی و ..... به " واتيکان " رفتم ... هر بار با عجايبی روبرو شدم که فقط و فقط از يک " تفکر ارتجاعی " سرچشمه ميگيره ... " پاپ دوم " ، لهستانی بود و کاملا " مطيع " کسانی که وی رو به اين " شغل شريف " !!! بی دردسر و لوکس گمارده بودند ... اگر به حدود 30 سال پيش برگرديم میبينيم که شرايط سياسی اون زمان با 2 قطبی بودن جهان ... تشديد تضاد مابين شوروی سابق و امريکا ... در دست داشتن رهبر مذهبی کاتوليکها ( که بنيادگرا ترين فرقه مسيحيت هستند ) کليد اساسی بود برای بهر برداری سياسی از احساسات مذهبی مردم مذهبی و خام ... آتيش جهنم رو به رُخ کشيدن و کار های پشت پَرده کردن به نام مذهب و عيسی و موسی و محمد هميشه در طول تاريخ با تکيه بر بی سوادی و خام بودن "مذهبيون جهان " موثر بوده ... " ژان پل دوم " هم مُرد ... بسان " روح الله خمينی " که ساليان پيش مُرد ... اين " مردان خدا " !!! می آيند و ميروند ولی متاسفانه " تفکر ارتجاعی – مذهبی " است که می ماند ... خمينی رفت و پوسيد ولی خامنه ای ها و خاتمی ها با همون انديشه هنوز وجود دارند ... دخالت مذهب در سياست هميشه " نکبت " به بار آورده ... کشورهای " ايران و اسرائيل " نمونه های بارز اين ادعا هستند ...باری " پاپ " مُرد ! فقط همين ! ولی به کمک ميديای غربی از وی بُتی ساخته شد ... سران و مقامات دولتی در مراسم خاکسپاری شرکت می کنند ... خاتمی با همتای اسرائيلی " به زبون فارسی و لابد با لهجه " يزدی " گفتمان تمدن ها می کنند !!!! ( نفهميدم کی لغت گفتمان وارد زبون فارسی شد ! اولين بار هست اين لغت رو مصرف میکنم اميدوارم که درست باشه !) بعدش هم به ايران برميگرده و منکر همه چيز ميشه ! دروغ که ماليات نداره ! بايد به خاتمی گفت که تو که هم پول داری و هم قدرت ( البته فقط خارج از مرزهای ايران !!!) دستور بده تمام خبرگزاری هاي که که اين تصاوير رو نشون دادن همه رو تکذيب کنند ! ... اينکه سران کشورهای بزرگ همگی از روی وظيفه و به سرعت خودشون رو برای چند ساعتی به " واتيکان " می رسونند اصلا "مهم " نيست ولی اينکه " ميديای غربی " سعی می کنند از وی مردی با ابهت و خدا و پيغمبر گو نه بسازند به نظر من بسيار قابل اهميت هست ... دولت امريکا با يکه تازی های چند سال اخيرش ... حمله به عراق و ... به قلدر جهان بدل شده ...حالا هم با در دست گرفتن قدرت بنياد گرائی مذهبی ( پاپ بعدی و رهبر آينده واتيکان ) بيشتر به يک سوئه شدن قدرت جهانی پيش ميره ... در اين ميون نقش " کاتوليک های جهان " هم کم تاثير نيست ... در قرن 21 با زندگی و شيوه امروزی ، اروپائی زيستن جائی برای اين بنياد گرا ها نمی گذاره ... " جناب پاپ مرحوم ! " هنوز تحمل آزادی های فردی رو نداره ... برای اجرای بسياری از آزادی های تعريف نشده در کتابهای پوسيده متعلق به هزاران سال پيش بايد با ايشون گلاويز شد ! اين " تفکر حقير " بر اخلاقيات پوسيده مذهبی پافشاری می کنه ... حکم صادر ميکنه برای همه مخصوصا برای " خانمها " ... سقط حنين ممنوع ... حتی اگر جنين بيماری داشته باشه ( لابد خواست خداست ! ) زنانی که بدون ازدواج قانونی بچه دار می شوند همگی گناهکارند ... " همجنسگرايان " بيماران جنسی هستند که به مبارزه با خدا برخواسته اند ... حقوق " زن با مرد " برابر نيست و .... اين ليست کذائی ادامه داره و جالب که مانند همتاهای اسلامی اش هميشه سَر از اتاق خواب مردم در مي آوردند ....انگار همه چيز اين جهان درست شده و اين آغايون مذهبی بايد به خصوصی ترين قسمت زندگی مردم سَرک بکشند ! اينها همه يعنی " کنترل " و فقط کنترل بيشتر مردم کم سواد ، مذهبی ، احساساتی و ترسو ! البته جناب پاپ در مورد کثافت کاری مردان خدا هميشه سکوت پيشه کرد ! آزار های جنسی و صدمات روحی ، که توسط همين مردان خدا در کليسا های مختلف جهان ، به پسرکان معصوم روا شد هميشه " غير قابل اهميت " تشخيص داده شد ... چند سال پيش که اخبار گند کاری ها و چندين و چند نمونه تجاوز جنسی و کودک آزاری( همگی توسط مردان خدا ! ) به چند صد کودک در چند کليسای مختلف جهان به روزنامه و تلويزيون کشيد جناب پاپ دستور دادند که بر مسائل سرپوش بگذاريد ! اين پست رو از خاطره ای در واتيکان نوشتم ... برای هزارمين بار به حقانيت اين جمله " کارل مارکس " ايمان ميارم " دين افيون توده ها ست "
هنوزم بی صبرانه " مرگ انديشه های حقير و ارتجاعی " رو انتظار می کشم !
پ.ن
عکس از پشت بوم موزه واتيکان بعد از بالا رفتن از بيش از 300 تا پله گرفته شده ! تابستون سال 1997