Monday, April 25, 2005

زنان مبازر و اهداف مبارزات زنان ايرانی

تو ی خبر های اينترنتی خوندم که " شادی صدر " ممنوع الخروج شده ! راستش چند سال پيش که " شيرين عبادی " جايزه صلح نوبل رو بُرد ، يکی از کانالهائی تلويزيونی انگلستان برای گزارش به ايران رفته بودن و 40 ساعت فيلم و مصاحبه از افراد مختلف تهيه کرده بودند ... من بعنوان مترجم رفتم تا مصاحبه ها رو از فارسی به انگليسی ترجمه کنم ... در دوران دانشجوئی سالها برا ی اداره مهاجرت ، کانالهای تلويزيونی ، راديو ها ، وکيل ها و .. مترجمی می کردم ..شغلی جذاب ! ( ديدن ايرانيان تازه وارد و مشکلاتشون ، مصاحبه با ورزشکارن ايرونی ، فيلمسازها و ...) چندين سال ميشه که ديگه فرصت اين نوع کار ها روندارم ولی چون گفتند مصاحبه با " شيرين عبادی " هست از کار اصلی ام چند روز مرخصی گرفتم و رفتم تلويزيون ! بهر حال پس از شنيدن سخنان گهر بار " شيرين عبادی " از قبيل ما در ایران دمکراسی داريم و اسلا م دين دمکراتيکی هست و ... ( حرص خوردن بنده ! ) نوبت به اطرافيان دوم خرداد ی رسيد و چشمم به جمال " خانم شادی صدر " روشن شد .. هنوز يادمه که با چه حرارتی از اصلاحات و دمکرات بودن اسلام و قوانين رو به بهبود ايران صحبت می کرد ..کاپشن لی و شال آبی رنگی به سر داشت و با خنده و شوخی و گاهی با جديت از "نظام مشروع " جمهوری اسلامی دفاع می کرد .. در دفتر سايت زنان ايران نشسته بود و اظهار می کرد که ما اين سايت رو در ايران بصورت قانونی داريم و هر حرفی هم که بخواهيم می زنيم و ...دفاع از تماميت جمهوری اسلامی -استبدای در مقابل خبر نگاران غير ايرونی بجز آب به آسياب دشمن ريختن چه معنای ديگه ای داره ؟ يعنی اگه شما ، خانم عبادی ، نيکی کريمی ، پريسا ، سيمين بهبهانی و ..و ... و ... در مسافر تهای گاه و بيگاه در خارج از کشور، چند روزی بدون " لچک اجباری " در چند جمع ظاهر شديد و دوباره به " سلامت " به مام وطن برگشتيد ! همه چيز رو به رشد و ترقی است ؟ تمام مبازرات " فمينيستی تان " به همين " محدود های اندک " ختم ميشه ؟ نمی تونم و نمی خواهم باورکنم که اينطور هست ولی ... هر چند من امثال اين سايت ها در ايران رو به نوعی نشونه پيشرفت مبارازت زنان می دونم ولی اين ربطی به خاتمی نداره ...نتيجه 25 سال مبارزه زنان هست از هر قشر وتفکری از مبارزان و دختران جوانی که بخاطر فروش يک نشريه در خيابون سالها زندانی، شکنجه ( قبل از اعدام به دختران باکره تجاوز می کردند تا طبق قانون اسلام دمکراتيک خانم عبادی و صدر و .. ! دخترکان به " بهشت " نروند ! ) و اعدام شدند تا خانم هائی که در طی اين 25 سال با دهن کجی به روسری و رعايت نکردن حجاب اجباری " حاکمان و انديشه های حقير " رو به راستی تحقير کردند ... امروزه "شادی صدر " ممنوع الخروج شده ! اين نشون ميده که خود حاکمان ايران هم به درستی می دونند که گويا شکنجه ای بالاتر از " زندگی اجباری " در ايران امروزی نيست ! ( قصدم توهين به شهروندان مقيم ايران نيست )حق آزادانه سفر از حقوق شهر وندی تمام انسانهاست ولی شادی خانم که وکالت خونده اند و به اسلام هم اعتقاد زيادی دارند چرا هنگاميکه مجذوب " لبخند سيد خندان " بودند رو فراموش کرده اند ؟ با اين کارزار انتخاباتی که به راه افتاده شرکت کرد ن و همراه شدن بااينان حتی به " اندازه يک رای " به بهترين حالت تکرار 8 سال گذشته هست واين يعنی " قبول تماميت جمهوری اسلامی ايران " خانم صدر من حاضرم برای اينکه شما دوباره " حق قانونی سفر به خارج از ايران" روداشته با شيد با شما همصدا باشم ولی شما در اين "سفر هايتان " به جر دفاع از خط مدرنيزه کردن حکومت اسلامی ، دمکراتيک بودن اسلام ، بهبودی روز به روز وضع زنان در ايران و ...هدف ديگر ی هم داريد ؟

پاسخی به " خورشيد " خانم در مورد شرکت درانتخابات رو در اينجا حتما بخوانيد .