Wednesday, January 12, 2005

سفر نامه مصر – کايرو 1

برای تعطيلات کريسمس و سال نو ميلادی ، امسال بازم به مصر رفتم . اين بار حدود 30 نفری بوديم که از گوشه و کنار دنيا در شهر کايرو / قاهره جمع می شديم . البته دوست عزيزم " ليزا " که چند سالی ميشه در مصر زندگی می کنه بيشتر برنامه ريزی ها رو انجام داده بود ... روز کريسمس مهمونی مفصلی گرفته بود که تا 7 صبح روز بعد ادامه داشت ... رقص و پايکوبی ... موزيک زنده مصری و غربی با 75 تا مهمون تقريبا از تمام مليت ها ، در آرپارتمان بزرگ و زيباي " ليزا " در طبقه 27 با منظره رودخانه نيل ، حال و هوای ديگه ای داشت ... هر شب اکيپی بيرون بوديم ...بيشتر بار ها و کلاب های شهر کايرو تا َدم دمای صبح باز هستند و چندين کشتی بزرگ در کنار رودخانه نيل هستند که تبديل به رستوران و بار و ديسکوی متحرک شده اند ! بعضی هاشون هم که فقط به شکل کشتی ساخته شده اند و هرگز حرکت نمی کنند. بازار بزرگ و شلوغ " خان الخليلی " که يکی از بهترين جاذبه های شهر قاهره هست .کوچه های تنگ و باريک با بناهای قديمی ... برای گشت و گذار و خريد عالی است . مثل بقيه کشورهای ميدل ايست برای همه چيز بايد چونه بزنی و من هميشه از اين کار عاجز هستم ! مسجدها و بناهای قديمی با معماری زيبا و سنتی ... هتل های بزرگ و سر به فلک کشيده در کنار رودخانه نيل ... هر روز عصر ساعت 4 بعد ازظهر بازديد از " اهرام ثلاثه " تموم ميشه . به واسطه آشنائی که داشتيم هر روز از ساعت 5 تا 6 عصر به اسب سواری در کنار اهرام می رفتم ... تاختن به سوی غروب زيبا و رنگارنگ اهرام ثلاثه با اون عظمت در کنار ما آرام بودند و ما در اطرافشون پایکوبی می کرديم ...در يکی از اين عصر ها بارون کمی باريد و بلافاصله " رنگين کمانی " زيبا بالا ی اهرام نقش بست ... شبی هم برای ديدم برنامه " شو ليزری ، نو ر و صدا " به اهرام رفتيم .
عکسهاش خيلی تاريک هست و اين عکس گروه موزيک اون شب رو می گذارم .