Wednesday, December 01, 2004Celebrations


امروز ، ساعت 4 عصر روز چهار شنبه ماه دسامبر سال 2004 ، يکی از بهترين خبر های عمرم رو شنيدم ... شادم ، شادِِ ، شاد ... تاز ه به خونه برگشتم و نمی دونم چند تا گيلاس شامپاين تا حالا تموم شده ! ولی می دونم که بسيار شادم ...و شب طولانی است ... و دارم از اين لحظات لذت خاصی می برم ... خوشی و شادی می نوشم ...می خندم ...می رقصم ... و آرزوهای بزرگ رو دوباره مرور می کنم ... ...


Hey … Let’s CELEBRATE , The Beginning of The End