Tuesday, September 07, 2004

The MOTORCYCLE DIARIESIAR

به همراه چند دوست به تماشای فيلمThe Motorcycle Diaries که در واقع خاطرات 2 سال مسافرت " چه گوارا " و دوستش با موتوری قديمی به امريکای لاتين هست رفتم ... البته کتاب رو چند ماه پيش خونده بودم و همينجا هم معرفی اش کرده بودم ..
ديدن صحنه های شهر ها و روستاهای آرژانتين ... سن پائو لو ... خاطراتی که از اون جاها دارم ... طبيعت زيباش ... و البته کل فيلم که داستان واقعی ، مسافرت و تجربه های تلخ و شيرين " چه گوارا " هست ، من رو به دنيای ديگه ای برد ...Tim معتقد بود که شروع فيلم عالي است ولی آخرش بد تموم شد ! چون زيادی از " چه " تعريف کرده و حالات روحانی بهش داده ! کمی باهاش گفتگو کردم ولی اصلا حوصله اش رونداشتم که ادامه بدم ... داشتم طعم شيرين خاطراتم از مسافرتهای امريکای لاتين رو مزه مزه می کردم و زياد به حرفهاش اهميت ندادم !
ولی حالا پس از چند روز احساس می کنم که بايد بيشتر توضيح می دادم ! اصلا دفعه بعد که Tim رو ديدم براش يکی از کتابهای زندگی " چه " رو می برم ...من تعصبی روی هيچ شخصيتی ندارم ولی برام مهم هست که اگر دوستی بهر دليلی واقعيت رونمی بينه براش توضيح بدم ! موزيک متن فيلم عالی هست و حتما بايد برم پيداش کنم و بخرمش ...
بايد به Tim ميگفتم که " چه گوارا " با تمام بدی ها و خوبی هاش " خودش " بود و در راه رهائی مردمی گام برداشت که از نزديک فقر و ستم اونها رو ديده بود .. " چه " همون جوان 24 ، پزشکی دلسوز بود ، از خانواده نسبتا مرفه آرژانتينی و طی مسافرت 2 ساله ای که داشته از نزديک با مسائل و مشکلات مردم آشنا شد و برای رهائی اونها و ساختن دنيای بهتر مبارزه کرد ... اين ارزشها برای من اهميت داره ...