Wednesday, July 14, 2004خوشبختانه من موزيک ايرونی مثلا پاپ !!! و آبگوشتی های عامه پسند رو اصلا گوش نمی دهم ولی گاهی برروی راديوهای اينترنتی مابين اخبار فرياد های ناهنجار و ناموزونی به اسم موسيقی پخش ميشه که بيش از همه برام جای تعجب داره که چه کسانی واقعا اينهارو گوش ميدن ؟ وقتی ميشنوم برای کنسرت معين چند هزار نفر به سالن ميرن از ته دل آرزو می کنم ايکاش روزی اونها هم موزيک واقعی رو بشنوند ،می دونم که اون روز هرگز به اين مزخرفاتی که بنام موسييقی بخوردشون ميدن ديگه گوش نمی کنن. سخن از ابتذالی که اهالی محترم لوس انجلس نشين در موسيقی ايرانی بوجود اورده اند از حوصله اينروزهای من خارج هست شايد روزی مطلبی در اين باره نوشتم ... نمی دونم بايد برای " قصابی موزيک " توسط لوس انجلسی ها و بتازگی هم بعضی خوانندگان نو پا در ايران به کی شکايت برد ؟ ايکاش کسانی که نه سواد موزيک دارند ، نه صدای دلنشينی دارند ، نه اصولا موسييقی رو ميشناسند ، و نه هرگز دستشون به هيچ ساز موسيقی رسيده . نه ..، نه و نه و .... يک شبه تصميم نمی گرفتند " خواننده " بشن ! اگر روزی گذرتون به کانال تلويزيونی که از امريکا پخش ميشه و مثلا موسيقی نشون ميدن " Persian Music Channel / PMC" افتاد شايد قدری با من همدری کنيد که بيش از 95% اونها به همه چيز شبيه بودند جز به موزيک و ويدئو کليپ هنری !اين لينک زير مقاله مختصر و مفيدی در اين رابطه نوشته .نقدی اجمالی بر اشعار ترانه های ايرانی