Sunday, July 18, 2004

 ايرانيان مرده پرست !  
    
  
  
 نمی دونم اين فرهنگ مزخرف مرده پرستی از کجا وارد فرهنگ ايرونی شده احتمالا اثرات اجباری گرويدن  به ديدن  اسلام و تعاليم ارتجاعی اش هست .
 
نا اونجائيکه من میدونم " سوسن " خواننده کوچه بازاری قبل از انقلاب بود و مثل صدا ها خواننده و هنرمند ديگه پس از یورش رسمی  آخوند ها  به خصوصی ترين ابعاد زندگی شخصی مردم و ممنوعيت هر گونه فعاليت هنری ، مجبور به ترک ايران شد .    در روز  3 ماه می سال 2004 " سوسن " چند روز پس از يک عمل جراحی 8 ساعته  ، فوت کرد. وی در آواخر عمر تنها   و در تنگدستی زندگی ميکرد ....
 
 ديشب يکی از مجله های ايرانی چاپ  لندن را میخواندم ،  خبری را منتشر کرده که با هم می خوانيم : اولين مراسم تولد سوسن بر مزارش ! سوسن خوانند مردمی و محبوب که در اوج تنهائی و بی کسی مرد و شايد ( حتما – تاکيد از بنده هست ) اگر زنده بود کسی روز تولدش را به ياد نمی آورد ، خالا پس از مرگش هفته گذشته ايرانيان بسياری ( !!!! – علامات از بنده هست ) بر مزارش حاضر شدند و تولدش را با آهنگ " دوستت دارم " گرامی داشتند . 
                    
برای من بسيار جالب هست که بدانم اين عده انبوه و بسيار ايرانيان ؟!؟! ( بخوانيد مرده پرستان لوس آنجلسی ) تا چند ماه پيش که " سوسن " تنها ، بی سر پناه ، بيمار و فقير بود در گدام گوری مي زيستند ؟!؟!؟ لابد بر سر مزار ش فرصتی فراهم امده تا ايرانيان بسيار ؟!؟!؟ ا لباسهای فاخر خود را به تن کرده و با جواهرات و آرايشهای آنچنانی !!! گورستان را به  سالنی  از مدها و  لباسهای رنگارنگ لوس آنجلسی پسند در آوردند !!
از همين جا آرزو میکنم که " خدايشان " !!! اجری در آن دنيا و فخری در اين دنيا به آنها ارزانی کند !  بی مغزی و مرده پرستی اغلب  ايرانيان ، عذاب آور است ! حتی در اين ينگه دينا !