Tuesday, June 29, 2004

ديشب برای تماشای مسا بقه تنيس به ويمبلدون رفتم . مردم از شب قبل برای بدست آوردن بليط ورودی جلوی در استاديوم چادر زده بودند و خوشبختانه بليط های رزرو شده که توسط آشنائی خريدم کمک کرد و در يکی از بهترين رديف ها نشسته بوديم . بازی مابين بازيگر شما ره يک انگليس " Tim Henman " و بازيگر استراليائی " Mark Philippoussis " بود . من هيچوقت از بازی " تيم هنمن " خوشم نيومده و در انگليس چون قحطی تنيسور خوب هست مجبورن که " تيم " رو زياده از حد بزرگ کنند . هر چند که در 10 سال گذشته همه ساله ايشون در همون روزهای اول از تنيسوری نتشناخته بازی رو می بازه ولی امسال فعلا به " quarter Final " رسيده که به احتمال 90 % در بازی روز چهارشنبه از بازی ها اوت خواهد شد . برای تماشای تنيس بهمراه 3 دوست استراليائی رفته بودم و مشخصا " مارک " رو تشويق می کرديم ! می تونين تصور کنيد که اکثر تماشا چی ها به ما به چشم دشمن نگاه می کردن ! با کمی بد شانسی " مارک " در" set 4 " بازی رو باخت . هميشه فکر می کردم که ورزش بايد ملت ها رو بهم نزديکتر بکنه و باعث بالا رفتن روحيه ورزشی و همکاری مابين مردم بشه ولی متاسفانه امروزه " ملت " ها تحت تاثير برد و باخت تيمی ( مثلا فوتبال ) هزار گونه وحشی گری و ... انجام ميدهند. ديشب " سنتر کورت " باشگاه " ويمبلدون " لندن دست کمی از ميدون جنگ و شعار و ...نداشت ! افسوس ! برای ديدن بازيها از طريق اينترنت به اينجا برويد .