Thursday, April 29, 2004


عجب آشفته بازاری است دنيا...

بنیاد " هاینریش بل " آلمان در یک نمایش مسخره ، که به زد و بند سیاسی بیشتر شبیه هست تا نمایش فرهنگی ! عبا و عمامه و پاسپورت و ... جنایتکاز بزرگ قرن 20 " خمینی جلاد " رو برای نمایش همگان گذاشته ! من که هرچی به عکس نگاه میکنم نمی تونم " بار فرهنگی " این اشیا رو درک کنم ! لابد باید با عینک یک بازجوی اوین و یا مامور شلاق و شایدم کسانی که در زندانها مامور تیرباران بهترین فرزندان ایران زمین هستند ، نگاه کرد
یعنی میشه تصور کرد دولت آلمان از اینهمه کشار و جنایت بدست رهبر مسلمین !!! بی اطلاع باشه ؟ حکم اعدام بیش از 12 هزار نفر زندانی سیاسی در تابستان سال 67 که با دست خط خمینی جلاد هست رو همگان دیدند بغیر از دولت آلمان !!! اونها فقط روابط تجاری رو می بینند و بوی نفت رو میشناسند... افسوس که هنوز هم در مناسبات سیاسی و اجتماعی دولتمردان این دنیای پهناور " پول " حرف اول رو میزنه و انسانیت جائی نداره.
. اگر حتی در جزیره ای دور افتاده نمایشگاهی وسائل شخصی " هیتلر " رو بنام فرهنگ آلمان به نمایش بگذاره عکس العمل مردم و دولت آلمان رومیشه تصور کردو احتمالا " یهودی " های دنیا همه جزیره رو به آتیش میکشند ! افسوس که همون " آدمها " الان ساکت نشسته و اهمیتی نمی دهند.


" هادی خرسندی " شعر طنز گونه بسیار جالبی در این مورد نوشته که خوندنش رو به همه پیشنهاد می کنم. قسمتهائی از این شعر ...

بشنو از خشتک حکایت میکند
وز حقارت ها روایت میکند

کز جماران تا مرا آورده اند
با هنرمندی کولونم کرده اند


در نجف وقتی که بودم با امام
کس نمی کرد این چنینم احترام


غرفه رهبر مبارک بادشان
خشتکش بر سر مبارک بادشان