Wednesday, February 25, 2004

من به آزادی بی قید و شرط برای تمام انسانها اعتقاد عمیق دارم. بنظرم" آزادی فردی " نباید هیچ محدودیتی داشته باشه . تعریف من از آزادی این هست که هر انسانی میتونه هر کاری رو که خودش صلاح میدونه انجام بده " فقط " به شرطی که با انجام اون عمل باعث آزار و تجاوز به حقوق فردی و آزدای اشخاص دیگه نباشه.


اینروزها دوباره بحث ازدواج مابین " همجنسگراها " در روزنامه های انگلیس مطرح شده . قرار هست که بر طبق قانون جدید زوج های همجنسگرا پس از ازدواج و یا ثبت قانونی زندگی مشترک ، از نظر قانونی بسان زوج های غیر همجنسگرا بهره ببرند . مسائلی مثل ارث و ... بنظرم این پیروزی { حق برابری قانونی } میتونه قدمی باشه برای نزدیکی انسانها با هر ایده و گرایش و رنگ و مذهبی و ملیتی...

      
Marriage is love.