Monday, February 16, 2004

پرواز را بخاطر بسپار ، پرنده مرد نی است

من هنوز در تعطیلات هستم .. چند روز دیگه بر میگردم انگلستان... اینروزها سالروز مرگ شاعره ایست که بیشتر علاقه من به شعر معاصر و ... پس از کشف اون و مطالعه آثارش شروع شد
...

فروغ جاودانه ، فروغ بی پایان ، فروغ برای همه نسلها ..فروغ هنوز اینجاست...