Thursday, December 18, 2003

چندی پيش دوستی اين DVD رو بهم قرض داد . من اونشب توی سالن بزرگ و مجلل Madison Square درشهرNew York بودم در صحنه هائی از فيلم هم هستيم ! باورم نميشه حدود 2 سالی از اونشب گذشته ... برای سفر به نيويورک و شرکت در اين کنسرتElton John خيلی تلاش کردم که بصورت سورپرايز بمونه ..عجب روزگاری ... حالا, پس از ديدن فيلم اين کنسرت حتی حس دلتنگی هم در من بيدار نشد... ديشب ساعت 3 نيمه شب داشتم برميگشتم خونه و " مريم حيدر زاده " بود که با صدای غمگينش می خوند :
کاش در دهکده عشق فراوانی بود
توی بازار صداقت کمی ارزانی بود
...
چقدر شعر نوشتيم برای باران
چقدر شعر نوشتيم برای باران
غافل از آن دل ديوانه که بارانی بود