Saturday, December 20, 2003پس از ساليان امسال تصميم دارم برای کريسمس و سال نو در انگليس بمونم . طبق گزارشات هواشناسی به احتمال بسيار زياد امسال هم در روز کريسمس و هم در شب سال نو در لندن و بسيار نقاط ديگه انگلستان شاهد ريزش برف خواهيم بود . خب همين بهترين دليل هست برای سپری کردن اين ايام در انگلستان ... ياد دوران خوش برف بازی در دوران کودکی ... آدم برفی درست کردن ... خوردن شير کاکائو داغ توی برفها و ... بازی هامون توی برف ..پياده روی های طولانی در روزهای برفی و سرما خوردنهای آنچنانی بعدش ! اسکی رفتن ...کوههای تهران در روزهای برفی ... اون سالهای دور ... زمانی که همگی رفتيم تپه های گيشا برف بازی و سر خوردن ... کسانی که مثل من عاشق برف و برف بازي هستند، اينجا ميتونيد مانيتورتون رو به " برف " مهمون کنيد ...