Tuesday, November 18, 2003

Steven Hawking , my hero of all time


Steven Hawking . اين نابغه قرن معاصر سالهاست که بهترين معلم من در شناخت و بوجود آمدن دنيا و جهانی است که در اون زندگی ميکنيم
تمام کتابهاش و اکثر مقالاتش رو خوندم و از هرکدوم کلی اطلاعات مفيد بدست آوردم و اين باعث ميشه که هميشه ارادت خاصی بهش داشته باشم. کتابA Brief History of Time رو بارها خوندم و هر بار که تمومش ميکنم تازه ميفهمم که هنوز تمام مطلب رو نگرفتم . چند سال پيش با 4 نفر از دوستان انگليسی ام که همگی از لحاظ معلومات ، سن و .. از من بالاتر بودند شروع کرديم و بغير از من بقيه تا اواسط کتابA Brief History of Time بيشتر نخوندند و احساس کردند که مطالب براشون سنگينه و کتاب رو نيمه کاره رها کردند. ديشب Peter { يکی از افراد گروه مطالعه ما } پس از ساليان بهم خبر داد که کتاب رو تموم کرده و قرار شد که چند ساعتی وقت بگذاريم و در مورد مطالبش با هم گپی بزنيم . همين باعث شده که برای چندمين بار خوندن اين کتاب رو شروع کنم . البته اضافه کنم که اگر اطلاعاتی در زمينه فيزيک داشته باشيد فهميدن مطالب کتاب بسيار راحت تر خواهد بود . من هرگز ترجمه کتابهای Steven Hawking رو به فارسی نديدم . نمی دونم که اصلا اجازه چاپ در ايران دارند و يا نه اما شديدا به تمام کسانی که ميتونند به انگليسی و يا هر زبان ديگه ای که مسلط هستند کتابهاش رو بخونند ، هر کسی هم دوست داشت در مورد موضوعات کتاب بحث و تبادل نظر بکنه آدرس " E-mail " من که در گوشه صفحه هست با " Yahoo Messenger " يکی است.