Thursday, October 16, 2003چند سال پيش David Blaine رو در ميامی ، امريکا در حال اجرای نمايش و شعبده بازی خيابونی ديدم . اونروز بنظرم کارهاش خيلی جالب و ديدنی بودند مخصوصا که بساطی هم نداشت و توی پارک و خيابون جلوی مردم رو می گرفت و براشون کارهای عجيب غريب انجام می داد و درمقابل نمايشها هم اصلا پولی نمی گرفت و ادعا می کرد که اينکارو بعنوان سرگرمی انجام ميده ! چند سال بعد در نيويورک بودم که ديدم همين فرد بمدت 72 ساعت در درون قالب يخی بزرگ بصورت ايستاده رفته و مردم هم ميتونستند تماشا کنند و با اينکار مثلا رکورد اينکار رو شکست !
ساليان بعد کم کم معروف شد و برنامه های تلويزيونی ازش تعريفهای آنچنانی کردند آخرين هنر نمائی ايشون در لندن کنار رودخانه تيمز ، ماندن در يک جعبه معلق در هوا بمدت 44 شبانه روز و فقط آب خوردن هست !!که البته در مقابل اين رياضت مبلغ 5 ميليون پوند هم از چند کمپانی دريافت خواهند کرد ! ايشون سعی دارن که به جهانيان بفهمونند که " سوپر من " هست ! منهم بهمراه چند دوست به ديدن اين هنر نمائی قرن 21 رفتم !
بعضيها برای بدست آوردن پول و کسب شهرت دست به چه کارهائی که نميزنند !
با ديدن زندانی شدن داوطلبانه " ديويد " ياد دختران قهرمانی ايرونی که " اجبارا " ماهها "در جعبه ها و گورهای " دست ساخته حاج آقا های زندان گوهر دشت و قزل حصار کرج زندانی بودند ، افتادم ... شيرزنانی که " فقط " برای ايمان به عقايدشون ماهها در " تلخ ترين " شرايط زندگی کردند و دنيا نفهميد که چه بر سرشان آمد . بسياری در اون دوران تعادل روانی خودشون رو برای هميشه از دست دادند و همچنان مقاومت کردند.و اينها همگی در مملکتی اتفاق افتاد که چند سال بعد يکباره " رئيس جمهور اصلاح طلب " آفريد. اونروزهای سياه دهه 60 امثال " رئيس جمهور اصلاح طلب " و دوستان امروزي مشغول تائيد کردن و همکاری با مسئولان زندان در " کشت و کشتار و در جعبه کردن " دختران آزاده ايران زمين بودند