Monday, June 16, 2003


رابطه خوردن مغز " خر " و آيت الله " حسين درخشان " ملقب به سردبير خودم !
سايه نشين تورنتوئی ! از راه دور دستمال بدست برای جوانان ايران فتوا صادر می کند ! رهنمودهای 2 زاری و ورشکسته " اصلاح طلبان " وطنی که دائما توسط دولت خاتمی و حتی راديوBBC بی بی سی پخش ميشن رو تکرار کردن بجز بی اعتباری سياسی نتيجه ديگری نخواهد داشت...

در پست روز 11 ماه " June " با عنوان " شانس آورديم " نوشته است :
خوشبختانه با وجود شلوغ کاری ها و اغراق های راديوها و تلويزيونهای ماهوارهای، درگيریهای اطراف دانشگاه از همان منطقه فراتر نرفت و عمومی نشد. معلوم است که اين بار مردم حواسشان هست و مواظب بچه هايشان هستند که بیخودی خود را به دردسر نيندازند. خبرها حاکی است که چند نفر هم دستگير شدهاند که دل آدم میسوزد. احتمالا يک سری جوان احساساتی شهرستانی هستند که چيزی برای از دست دادن ندارند. بابا الان وقت درگيری خيابانی نيست، وقت نامه نوشتن و امضا جمعکردن و وبسايت درست کردن و اين جور کارها است که هر کدام به اندازه ی يک تجمع تاثير دارند.

من اِيشون رو نمی شناسم و چند روزی هم صبر کردم شايد جناب " سردبير خودم " ! به حقانيت اعتراضهای دانشجويان بپا خواسته و دلير ايرانی واقف شود ! افسوس ... شايدو فقط شايد دلارهای صادراتی اثر مثبت خودش رو گذاشته ؟!؟جالب است فقط که با 2 يا 3 سال زندگی در خارج از ايران !!!چقدر سريع بعضيها فراموش می کنند که مردم تحت ستم ايران با جه مسائلی روبرو هستند! يعنی 4 تا اتوبان بزرگ ، نئونهای رنگارنگ فروشگاهها ، کافی شاپ و خيابون طولانی يانگ و غيره اينقدر جاذبه داشت ؟عجبا ! راستی از فردا برای ثبت نام در کلاسهای آموزش وبلاگنويسی !!!و ياد گيری زبانهای HTML , Java Script etc. عجله کنيد ! يعنی ايشون نمی دونند که فقط قشر متوسط و سطح بالای جامعه شهری ، در کشور ايران امکان استفاده از " اينتزنت " رو دارند .
با حمايت از آخوندها و خاتمی و همزمان تظاهرات مردم و دانشجوها را مسخره کردن{ يک سری جوان احساساتی شهرستانی} راه به جائی نخواهيد برد .. دليلش هم اينه که اين تظاهرات سراسريه و کل سيستم رو هدف گرفته و اگر پيروز بشه جايی برای اين اصلاح طلبها و بيکاره های خارج کشوريشون باقی نخواهد ماند...راستی جناب " سردبير خودم " ! در انقلاب نوين و قيام مردم ايران ، تکليف اکثريت ملت غير اينترنتی مقيم ايران چی ميشه ؟ انصاف هم خوبه ! بنظرم حداقل کار ما ايرانيان مقيم خارج کشور ، حمايت بی دريغ از حرکتهای اعتراضی دانشجويان و مردم ايران است
دوستان آب به آسياب دشمن نريزيم !