Wednesday, April 09, 2003
The TREE that REMEMBERS


در قرار وبلاگی لندن که جزئياتش رو ميشه در سايت " ملکوت " ديد چند تا دوست خوب ايرونی پيدا کردم ! البته اونها گم نشده بودن که من پيدا شون کنم !!! فقط چون به هزاران دليل خوب و بد با جامعه ايرانی لندن رابطه ندارم قبلا ملاقات نکرده بوديم ! خلاصه توی قرارهای وبلاگی شرکت کنِد !!

امروز عصر دوست جديد وبلاگی " مجتبی " زنگ زد و خبر از نمايش فيلم ايرانی " اين درخت بخاطر مي سپارد " رو داد واقعا ممنون !منکه اينقدر سر خودم رو به کارهای جور واجور مشغول کردم که بيشتر اين اتفاقات ايرونی رو چند ماه وبعضا چند سال بعد خبر دار ميشم !داستان فيلم بر اساس زندگی زندانيان سياسی گرِيخته از جهنم آخوندی به کانادا و خاطرات آنهاست.. در سال 1992.جوان ايرانی پناهنده به کانادا ، بخاطر آثار شکنجه های روحی و جسمی در دوران اسارت در زندانهای ملاهاپس از کابوسهای شبانه روزی عاقبت خود را از درختی حلق آوِيز می کند ! اين سوژه دستمايه ساخت ا ين فيلم توسط هنرمند ايرانی مقيم کانادا " مسعود رئوف " ميشود سايه شوم زندگی در اسارت جلادان تاريخ ايران، زخمی ابدی بر پيکر و روح از بند رسته ها گذاشته...ننگ و نفرِين بر جلا دان حاکم بر ايران و تمامی حاميان انها ...
ديدن اين فيلم رو به همگی توصيه می کنم ..برای اطلاعات بيشتر اينجا و اين رو ببينيدBFN ! !


زندانی ای اوج فرياد
زندانی ای هر دم در ياد

در نگه همگان تو همان شيری
گر چه زجور زمان تو به زنجيری
خونين پيکار تو
فردا از آن تو