Wednesday, April 23, 2003


توی وبگردی امشب به اين نوشته در وبلاگ Review بر خوردم قسمتهائی رو نقل می کنم ...البته من باهمش موافق نيستم ولی جالب نوشته

در مورد دستگيری سينا مطلبی و دهها نفر اصلاح طلب ديگر که اين بساط را قبول دارند و به قانون اساسی آن وفادارند و مجموعا و هر کدام به تعداد سالهای مختلف بسته به سن و سالشان در ۲۴ سال اخير بدنبال اين يا آن آخوند و غيره رفتند و به آنها رای دادند و پلاکاردهای آنها را حمل کردند و در بده بستانهای مختلف جناحهای خيالی و من درآوردی اين سالها هر بار از يکی از اين دغلبازها پشتيبانی مستقيم و غير مستقيم کردند و در کنار آنها قلم زدند و هر بار بنا بدلايلی که تنها خودشان از ان باخبرند و نه من و شما دستگير و زندانی و سپس آزاد شدند و معروف هم شدند بايد گفت که : اولا ،
اينها چه نوع روشنفکری هستند که ۲۴ ساله گول چند تا آخوند را خورده و می خورند؟ ... ادامه

.................................................................................................................................................

نمي دونم چرا Review مطلب ديروز رو پاک کرده ؟؟بهرحال از ديد خيلي متفاوت و منطقي به مسله نگاه کرده بود....