Monday, April 21, 2003


بگو به ميهن، که خون بيژن ستاره گشت و از آن، چه سان شراره دميد

در روز 31 فروردين سال 1354 ، مزدوران ساواک به دستور محمد رضا شاه ، 7 فدائی خلق و 2 مجاهد خلق را ناجوانمردانه و از پشت ، در تپه های اوين به رگبار گلوله بستند. رفقای فدائی بيژن جزنی، حسن ضيا ظريفی ،عباس سورکی ، مشغوف{سعيد } کلانتری ،محمد چوپان زاده ،عزيز سرمدی، احمد جليل افشار و مجاهدان خلق کاظم ذوالانوار و مصطفی خوشدل که در بيدادگاههای نظامی شاه به زندانهای طويل المدت محکوم شده بودندو در حال گذراندن دوران زندانی خود بودند در اين جنايت بزرگ رژيم شاه به شهادت رسيدند. يادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد .
برای خواندن زندگينامه رفيق کبير فدائی شهيد " بيژن جزنی " بروی عکس click کنيد


به سرنگونی شب کنون نگر همه جا ، زخشم و کينه خلق ، شراره گشته به پا